تلاش امام آلبانی در نصیحت اهل تکفیر

این مجموعه، ترجمه‌ی کتاب “من جهود العلّامة الألبانی فی نصح جماعة التکفیر” است که به صورت بخش بخش در سایت گذاشته خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا