رد بر اخوان المسلمینردی بر کتاب‌های شبهه بر انگیزکتب

ردی بر کتاب‌های شبهه بر انگیز، قسمت (14)

هدف نخست

بررسی محتویات کتاب

کتاب (الکواشف الجلیة فی تکفیر الدولة السعودية)، بر مبنای فصل و باب تقسیم‌بندی نشده است. بلکه به بخش‌هایی تقسیم می‌شود و در هر بخش، مطالبی با عناوین مختلف قرار می گیرد.

نیز، اکثر معلوماتی که مقدسی در کتابش آورده، برگرفته از قرآن، حدیث و اقوال علما نیست؛ بلکه مجموعه متونی است که آن‌ها را از پیمان‌نامه‌ها و معاهدات بین المللی نقل می‌کند که عربستان در آن عضویت دارد، و سپس بنا بر تصوری که خودش دارد، تعلیقی بر آن می‌نویسد تا آن را برای خدمت به فکری که خود از آن تغذیه می‌شود و کتابش را به خاطر آن نوشته، به کار گیرد!

مطالب این کتاب عبارتند از:

1- سعودی و قوانین وضعی:

أ) قوانین سعودی. ص 26-17.

ب) سعودی و بازی مرزهای سعودی. ص 30-27.

ت) سعودی، میان بازی دادگاه‌های شرعی و هیأت‌های محکمه‌های وضعی. ص 31.

ث) فتاوایی از شیخ محمد ابن ابراهیم از دولت سعودی انتقاد می‌کند که خلاف فرمان الله حکم صادر می‌کند. ص 61-36.

2- حکومت سعودی و ظاغوت‌های قانونی خارجی:

ج) دولت سعودی و دادگاه عدل بین الملل. ص 66-62.

ح) دولت سعودی و قانون بین المللی. ص 69-66.

خ) دولت سعودی و پیمان‌نامه‌ی سازمان ملل متحد. ص 79-70.

د) دولت سعودی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ص 80-79.

ذ) دولت سعودی و پیمان‌های مخصوص حقوق بشر. ص 84-80.

ر) دولت سعودی و سازمان‌های کافر تابع سازمان ملل متحد. 89-84.

ز) دولت سعودی و محبوب قلبش، آمریکا. ص 112-90.

3- حکومت سعودی و برادری طاغوت‌های خلیج. ص 121-112:

س) دولت سعودی و مجلس همکاری کشورهای خلیجی.

ش) اساس‌نامه‌ی مجلس همکاری دولت‌های خلیجی.

ص) دولت سعودی و هیأت رسیدگی به شکایات در مجلس همکاری.

ض) دولت سعودی و پیمان‌نامه‌ی اقتصادی میان دولت‌های مجلس همکاری.

4- دولت سعودی و برادری با طواغیت. ص 128-121:

ط) سعودی و جامعه‌ی کشورهای عربی.

ظ) دولت سعودی و عهدنامه‌ی کشورهای عربی.

ع) دولت سعودی و پیمان‌نامه‌ی عربی حقوق بشر.

5- دولت سعودی و پیمان همکاری جانی و مالی. ص 147-129.

دولت سعودی و قرارداد ایجاد شرکت (العربیة للإستثمارات البترولیة).

6- چکیده‌ی کتاب. ص 150-148.

دولت سعودی بنا بر دو دلیل، کافر است:

نخست: قانون‌‌گذاری و تحکیم این قوانین و داد خواهی از این قوانین.

دوم: موالات با دشمنان الله اعم از کافران و مشرکان و غربیان.

7- برون‌رفت از فتنه‌ها. ص 159-151.

او راه برون‌رفت از این فتنه‌ها را در دو چیز خلاصه نموده:

اول: جهاد

دوم: هجرت.

8- سیستم ربوی سعودی. 170-161.

9- دولت فراماسونری و دین‌ستیز سعودی. ص 190-171.

10- دولت سعودی و فتنه‌ی حرم در سال 1400هـ. ص 202-190.

11- دولت سعودی و افغانستان. 211-203.

12- دولت سعودی، گورستان علما و زندان دعوت‌گران. ص 226-212.

13- سخن آخر. ص 227.

هدف دوم

بیان بطلان محورهای اصلی کتاب الکواشف الجلیة

این کتاب دارای دو محور اصلی می باشد که مؤلف، آن‌ها را در خلاصه‌ی کتاب ذکر می‌کند. وی در خلاصه‌ی کتاب اظهار می‌نماید که عربستان سعودی، بنا بر دو دلیل کافر است:

یکم: قانون‌گذاری و تحکیم این قوانین و دادخواهی از این قوانین.

دوم: موالات با دشمنان مشرک و کافر و غربیان.

ملاحظه می شود که در کتابش، محور دوم فقط با یک عنوان بیان می‌شود: «السعودية و إتفاقیات النصرة بالنفس و المال» (عربستان سعودی و تفاهم‌های کمک با جان و مال) این موضوع در کتاب دیگرش «ملة إبراهیم»، نه فقط درباره‌ی عربستان، بلکه به تمامی کشورها اختصاص می‌یابد و به تکفیر کشورها و حاکمان اسلامی ختم می‌شود؛ دلیل وی که تصورش را دارد، عدم برائت آنان از کفر و کافران است. مقدسی در کتاب «ملة ابراهیم»، سخنش را بر این اساس قرار می‌دهد که عدم برائت از کفر و کافران، به هر شکل که باشد، کفر اکبر و موجب خروج از دین است. ترتیب این مسأله به‌نظر وی، چنین می‌باشد:

از آنجا که عدم برائت از کفار، کفر اکبر بوده و موجب خروج از اسلام است، و حکام این کشورها از کافران برائت نمی‌جویند، در نتیجه حکام کشورهای اسلامی، کافر بوده و از اسلام خارج هستند.[1] نزد او، کل قضیه همین است!

پاسخ به کتاب «ملة ابراهیم»، پیشتر بیان شد. این موضوع، محور دوم در آن کتاب بود که بر مبنای آن، کشور سعودی را تکفیر کرد. با این وجود، در این‌جا نیز خلاصه‌ای از پاسخ آن کتاب را بیان می‌کنم که خالی از لطف نیست!

ملاحظه می‌شود که وی در این کتابش، بر قضایایی تمرکز دارد که از آن با عنوان (قانون‌گذاری و تحکیم این قوانین و دادخواهی از این قوانین)، تعبیر می‌کند؛ این قضایا بیشترین صفحات کتاب را به خود اختصاص می‌دهند.

با دقت در موضوعاتی که برای بیان و تأیید این دو محور می‌آورد، می‌بینیم که این موضوعات به مسائل زیر بازمی‌گردد:

1- سعودی بر اساس شرع الهی حکم نمی‌کند. بنا بر این حکم به غیر از آنچه می‌کند که الله نازل فرموده.

2- تکفیر به‌خاطر ورود در تفاهم‌نامه‌ی سازمان ملل متحد.

3- عربستان سعودی، اموال مسلمانان را به بهانه‌ی کمک به کشورهای آسیب‌دیده از رخدادهای ناگوار، در اختیار کافران قرار داده و تباه می‌سازد.

4- حکومت سعودی به بانک‌های ربوی اجازه‌ی فعالیت داده و از آن‌ها حمایت می‌کند و بدین صورت، کار کفرآمیزی را حلال کرده است.

5- حکومت سعودی با مجاهدان می‌جنگد و جهاد را تعطیل نموده است.

6- عربستان سعودی با کافران ارتباط دوستانه دارد و آنان را علیه مسلمانان یاری می‌رساند.

این‌ها موضوعاتی است که در کتاب «الکواشف الجلیة» گنجانده شده است و حکم به تکفیر عربستان، با همین موضوعات انجام می‌شود. بإذن الله تعالی به بیان حقیقت این مسائل می‌پردازم و اشتباه بودن هر یک را نشان می‌دهم؛ به‌گونه‌ای که اصل دیدگاه مؤلف رد شود و سایر مطالبی که بر این دیدگاه بنا شده، فرو ریزد.

پاسخ این مسائل، در مباحث بعدی در اختیارتان قرار می‌گیرد:

 

 

یکم: پاسخ به این ادعا:

«دولت سعودی بر اساس شریعت الهی حکم نمی‌کند، بلکه بر خلاف حکم الله، حکم می‌کند»

مؤلف کتاب «الکواشف الجلیة» کفر دولت سعودی را بر این اساس مدعی شده که دولت سعودی، حکومت بنا بر قانون الله تعالی را کنار گذاشته و قوانینی خلاف آن صادر کرده است، و استدلالش به این آیات است:

الله متعال می‌فرماید:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}. [انعام: 57].

یعنی: {فرمان فقط به دست الله است كه حق را بيان مى‏فرماید و بهترين داوران، فقط اوست}.

و می‌فرماید:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}. [یوسف: 40].

یعنی: {فرمان فقط در اختیار الله است؛ دستور فرموده كه جز او، هیچ چیز را عبادت نکنید؛ دين درست، همین است؛ ولى بيشتر مردم نمى‏دانند}.

و می‌فرماید:

{وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.  [قصص: 70].

یعنی: {و اوست الله که جز او، هیچ معبود حقیقی وجود ندارد. در اين جهانِ نخستين و در آخرت، حمد ستايش مخصوص اوست و فرمان فقط در اختیار اوست و به‌سوى او بازگردانده مى‏شويد}.

و می‌فرماید:

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}. [قصص: 88].

یعنی: {و با الله، هیچ معبود ديگری را فرا مخوان؛ جز او، هیچ معبود واقعی وجود ندارد؛ همه چيز نابودشدنی است، مگر وجه او؛ فرمان فقط در اختیار اوست و به سوى او بازگردانده مى‏شويد}.

به زعم او، این حکومت، در سیستم کار و کارگری، و سازمان اتاق بازرگانی و دیگر سازمان‌های خویش، خلاف قانون الله تعالی رفتار کرده است.

برای پاسخ به این شبهه می‌گویم:

این شبهه، کوتاه و کلی می‌باشد و نویسنده‌اش آن را به صورت مطلق و بدون هیچ گونه تفصیلی آورده است. در تفصیل آن باید گفت:

یکم: الحمدلله که حکم به غیر ما انزل الله، از سوی حکومت عربستان صورت نگرفته است. بلکه علمای جلیل القدری که در راه الله از سرزنش هیچ کس هراسی ندارند، این را گفته‌اند.

مفتی بزرگ عربستان، شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله می‌گوید: «الحمد لله قانونی که دولت سعودی با آن حکومت می‌نماید، قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌باشد و محکمه‌های شرعی به خاطر آن باز شده‌اند تا این فرموده‌ی الله متعال را محقق سازند که می‌فرماید: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، [نساء: ۵۹]. یعنی: {پس اگر در چیزی اختلاف داشتید، آن‌را به الله و فرستاده‌اش ارجاع دهید}. و هر چه غیر از آن، حکم جاهلیت است که الله تعالی در موردش فرموده: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. [مائده: 50]. یعنی: {آیادر پی حکم جاهلیت هستند؟ و برای مردمی که یقین دارند، حکم چه کسی بهتر از حکم الله است}»[2].

همچنین در فتاوای شیخ رحمه الله تعالی آمده است:

«(4033- دولت عربستان هیچ‌گاه به قوانین وضعی، حکم نکرده است).

از محمد بن ابراهیم به معاون وزارت امور خارجه ……… سلّمه الله

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. و بعد:

از سخنرانی‌تان به شماره‌ی 31/1/2/2785/3 در تاریخ 2/3/86 و به‌همراهش از خطابه‌ی سفارت پادشاه در قاهره در خصوص استفسار دادگاه عمومی عابدین درباره‌ی حکم قانون عربستان سعودی پیرامون مخارج خردسالان، باخبر شدم. مایلیم دادگاه بداند که عربستان سعودی – الله تعالی آن‌را با توفیق و حمایت خویش یاری نماید – به هیچ قانون وضعیی دادخواهی ننموده، و دادگاه‌های آن براساس تحکیم شریعت الله تعالی یا سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بر اجماع علما، برپا شده‌اند. چراکه دادخواهی بردن به غیر آنچه که الله نازل فرموده، به کفر و ستم و فسق می‌انجامد. الله تعالی فرموده است:

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. [مائده: 44].

یعنی: {و هر کس خلاف حکم الله حکم دهد، آنان همان کافران هستند}.

و فرموده است:

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. [مائده: 45].

یعنی: {و هر کس خلاف حکم الله حکم دهد، آنان همان ستمکاران هستند}.

و فرموده است:

{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. [مائده: 44].

یعنی: {و هر کس خلاف حکم الله حکم دهد، آنان همان سرکشان هستند}.

و فرموده است:

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿49﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. [مائده: 49و50].

یعنی: {و با آن‌چه الله نازل فرموده، ميان آنان داورى كن و از هوس‌های آنان پيروى مكن و از آنان برحذر باش که تو را در برخی از آن‌چه الله بر تو نازل فرموده، به فتنه و مشکل گرفتار می‌کنند. پس اگر پشت كردند، بدان كه الله مى‏خواهد آنان را فقط به مجازات برخی از گناهانشان برساند و در حقيقت بسيارى از مردم، سرکش هستند (49) آيا خواستار حكم جاهليت هستند و براى مردمى كه يقين دارند، داورى چه كسى از الله بهتر است}».

مفتی کشورعربستان (ص/ف 3460/1 در 21/11/1386)

[1] – نگا: کتاب «ملة إبراهیم»، (ص59-60).

[2] – «فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم»، (ج12 ص288).

 

ادامه دارد….

تهیه شده در:

مرکز رد شبهات خوارج

http://www.khawarej.com

صفحه‌ی فیسبوک رد شبهات خوارج:

ttp://www.facebook.com/khawarej

صفحه اینستاگرام:

https://www.instagram.com/rad_khawarej

کانال تلگرام:

https://t.me/khawareg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا