بانک کلیپ

احیا کنندگان تفکر خوارج در عصر حاضر

شیخ محمد بن رمزان الهاجری حفظه الله در مورد احیا کنندگان تفکر خوارج در عصر حاضر

تهیه شده در مرکز رد شبهات خوارج

دکمه بازگشت به بالا